Stronger Athlete

General Fitness, Functional Fitness
Coach
Jakub Bednarczyk

Features
4 sessions per week
Must use App app to view and log training
Program Training

sample week banner image
phoneMockup
Sample Week
Week 1 of 8-week program
Sunday
Gęstość w Domu Week 1 Day 1

Circuit

A

Puść stoper i co każdą pełną minutę wykonaj 45 sekund pracy na każdym z ćwiczeń. Czyli: pierwsza minuta 45 sekund 1 druga minuta 2, trzecia 3, czwartka 1 i tak dalej, aż wykonasz 3 takie rundy. Czyli 9' EMOM (3 rundy) 1. 45 sekund Luźnych skoków lub skakania na skakance 2. 45 sekund Down and Up 3. 45 sekund Banded Shoulder Dislocates

B

Mobility Flow

For Completion

Circuit

C

Puść stoper i pracuj bez przerwy przez 7 minut lub z minimalnymi przerwami. Kończysz 1 ćwiczenie, zaczynasz drugie i tak przez 7 minut. Czyli 7' AMRAP 10 KB Press (5 na rękę) 16 KB Row (8 na rękę)

D

Walking Lunges

1 x 5:00

E

Walk

1 x 5:00

F

Monday
Gęstość w Domu Week 1 Day 2

Circuit

A

Puść stoper i co każdą pełną minutę wykonaj 45 sekund pracy na każdym z ćwiczeń. Czyli: pierwsza minuta 45 sekund 1 druga minuta 2, trzecia 3, czwartka 1 i tak dalej, aż wykonasz 3 takie rundy. Czyli 9' EMOM (3 rundy) 1. 45 sekund Luźnych skoków lub skakania na skakance 2. 45 sekund KB Halo 3. 45 sekund Hollow Body Rock

B

Mobility Flow

For Completion

Circuit

C

Puść stoper i przez 12 minut wykonaj jak najwięcej super serii poniższych ćwiczeń. Czyli 12' AMRAP 10m Bear Crawl 10m Goblet Carry

D

Push Ups

1 x 1:00

E

Cool Down Stretch

1 x 5:00

Wednesday
Gęstość w Domu Week 1 Day 4

Circuit

A

Puść stoper i co każdą pełną minutę wykonaj 45 sekund pracy na każdym z ćwiczeń. Czyli: pierwsza minuta 45 sekund 1 druga minuta 2, trzecia 3, czwartka 1 i tak dalej, aż wykonasz 3 takie rundy. Czyli 9' EMOM (3 rundy) 1. 45 sekund Luźnych skoków lub skakania na skakance 2. 45 sekund Cossack Squats 3. 45 sekund Plank

Circuit

B

Puść stoper i przez 6 minut wykonaj jak najwięcej super serii tych dwóch ćwiczeń: 6' AMRAP 10 Leg Curls 6 Banded Leg Extensions

C

Strict Chin Ups

1 x 3:00

D

Cool Down Stretch

Thursday
Gęstość w Domu Week 1 Day 5

A

Easy Jumping or Jump Rope Skips

1 x 0:05

B

Pulling Heel to The Glute

3 x 20

C

Run

1 x 5:00

D

Sprint

6 x 100

E

Light Jog

1 x 5:00

Gęstość w Domu